Nowy nabytek Książnicy Podlaskiej 

Trzy listy – dwa maszynopisy z odręcznymi podpisami Melchiora Wańkowicza oraz list Jerzego Godorowskiego z Białegostoku do autora m. in. książek „Ziele na kraterze” czy „Bitwa o Monte Cassino” – nabyła Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W korespondencji znajduje się m. in. krótka charakterystyka powojennej stolicy Podlasia. 

Zakupione listy pochodzą z 1948 r. Jerzy Godorowski z Białegostoku prowadził u progu Polski Ludowej korespondencję z pisarzem. List Godorowskiego do Wańkowicza jest niedokończony i niepodpisany, co było związane z powołaniem go do wojska. We wspomnianym liście autor zamieścił m. in. krótką charakterystykę miasta i jego mieszkańców.

Dla przebywającego wówczas w Londynie, Melchiora Wańkowicza wymiana listów z Godorowskim stanowiła konfrontację z rzeczywistością w kraju.

Nowe nabytki powiększyły kolekcję rękopisów Książnicy Podlaskiej, w której zasobach znajdują się m. in. listy Sokrata Janowicza, rękopisy Wiesława Kazaneckiego, Anny Markowej, Edwarda Redlińskiego, Wiesława Szymańskiego, Jana Leończuka czy Jana Kamińskiego.

 

(fot. Bogumiła Maleszewska-Oksztol/Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku)

No Comments Yet.

Leave a comment