NOWY WĄTEK W TRADYCYJNYM TKACTWIE

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku rozpoczyna nowy projekt, który ma chronić tradycyjne tkactwo, a co więcej – także je popularyzować i upowszechniać.

Niegdyś nasz region słynął z tkactwa. Dziś mamy w województwie zaledwie 12 tkaczek. Jeśli nie będziemy działać, to tradycja tkacka zaniknie. Najważniejsze obecnie to uczyć ludzi tradycyjnego tkactwa, przekazywać umiejętności oraz sprawić, aby tradycja tkacka była w świadomości młodych ludzi atrakcyjna, ciekawa, żeby chcieli ją poznawać – przekonuje Cezary Mielko, dyrektor WOAK-u.

I tak będą zajęcia z tkactwa tradycyjnego – cztery sześciodniowe warsztaty, podczas których uznani twórcy przeszkolą 20 osób, tych, które chcą poznać techniki tkackie charakterystyczne dla województwa podlaskiego, takie jak: perebory, sejpak, tkanina dwuosnowowa i wielonicielnicowa. Powstanie fanklub „Wokół tkaniny” – grupa sympatyków tkactwa, których inspiruje technika, wzornictwo, kolorystyka i niepowtarzalny urok tego rękodzieła. Dla nich WOAK  przygotował 3 tematyczne spotkania  i wyjazd twórczy do warsztatów tkackich umiejscowionych na szlaku „Kraina wątku i osnowy”.

Zależy nam na tym, żeby tradycyjnym rzemiosłem tkackim zainteresować młodzież, a to w czasach  telefonów i komputerów jest trudne mówi Krystyna Kunicka, koordynator projektu z WOAK-u. – Ale zaplanowaliśmy bardzo ciekawe warsztaty dla młodzieży w Lipsku i Nowince. Będą to zajęcia z nowoczesnego wykorzystania starego tkackiego wzornictwa. 

W projekcie znajdzie się też coś dla najmłodszych, mianowicie  konkurs plastyczny dla dzieci „Jak powstaje tkanina?”. Dzięki niemu najmłodsi dowiedzą się więcej o dziedzinie twórczości głęboko zakorzenionej w tradycji ludowej. Efektem finalnym konkursu będzie opracowanie i wydanie  książeczki edukacyjnej dla dzieci, ilustrowanej wybranymi pracami konkursowymi. Znajdą się w niej również ciekawostki, krzyżówki, rebusy i zagadki dotyczące tkania na krosnach, tematyki i kompozycji ludowych tkanin.

„Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym” to kontynuacja ubiegłorocznego, realizowanego przez WOAK projektu pod nazwą „Kraina wątku i osnowy”. W poprzedniej edycji udało się zrobić wiele dobrego dla tradycyjnego tkactwa. Dwadzieścia osób uczyło się na warsztatach różnych technik tkackich, powstał  szlak „Kraina wątku i osnowy”, dobrze oznakowany, z dedykowaną mu stroną dwuosnowowa.pl. Tkaczki z całego kraju wzięły udział w  Ogólnopolskim Konkursie na Tkaninę Tradycyjną , a ukoronowaniem projektu było  Polskie  Forum Tkactwa Tradycyjnego. Wielkim powodzeniem cieszyły się  warsztaty etno dla młodzieży w Janowie i Korycinie, wykorzystujące tradycyjne wzornictwo i technikę tkacką.

Wspaniałe jest to, że i Janów, i Korycin kontynuują naszą pracę, rozwijają nasz projekt, promują tkaczki, inspirują młodzież. To efekt, na którym nam zależało – podkreśla Krystyna Kunicka.

Wartość tegorocznego projektu to blisko 43 tysiące, z tego 25 tysięcy to dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

No Comments Yet.

Leave a comment