Wieczór z historią wojskową

Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza serdecznie na kolejny „Wieczór z historią wojskową”, który odbędzie się we wtorek, 27 marca. Spotkanie poprowadzi Jarosław Szlaszyński – starosta augustowski, z wykształcenia historyk i pasjonat tej dziedziny nauki, autor m.in. monografii 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich był jednym z najznamienitszych pułków kawalerii Wojska Polskiego doby II Rzeczypospolitej. W latach 1929-1937 podlegał dowództwu Brygady Kawalerii „Białystok”, a w ostatnich latach przed wojną – Suwalskiej BK. Warte podkreślić, że oddział był silnie związany z naszym regionem, bowiem szkolono w nim poborowych z powiatów suwalskiego, grodzieńskiego i białostockiego. W kampanii wrześniowej 1939 r. jednostka walczyła w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, a jej szlak bojowy przebiegał przez nasz region i zakończył się dopiero 6 października 1939 r. pod Kockiem.

Spotkanie odbędzie się w Sali Rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku, 27 marca  o godz. 17:30. Wstęp wolny.

(Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku)

No Comments Yet.

Leave a comment