Muzeum w Tykocinie zaprasza

Muzeum w Tykocinie zaprasza 25 lutego 2018 roku o godzinie 13.15 do Domu Talmudycznego na spotkanie historyczno-artystyczne w ramach „Salonu Bujnowskiego” zatytułowane „Jak krótki wiersz w poezji”

W programie:

1.Opowieść Agnieszki Borowieckiej o życiu i twórczości Zygmunta Bujnowskiego.

Agnieszka Borowiecka – absolwentka studiów magisterskich na kierunku „Historia sztuki” oraz studiów licencjackich na kierunku „Ochrona dóbr kultury i środowiska” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W ramach wyżej wspomnianych studiów magisterskich autorka podjęła się próby zmierzenia z życiem i twórczością podlaskiego artysty – Zycha Bujnowskiego. Ponadto stworzyła pierwszy tak kompleksowy katalog obrazów oraz spis obrazów zaginionych dokumentujących w ten sposób pozostały dorobek artysty. Nacisk w pracy został położony zarówno na stworzenie części biograficznej jak i odwołującej się do spuścizny twórczej Bujnowskiego. Jest to pierwsza taka praca od lat traktująca o Bujnowskim oraz pierwsza w ogóle, zbudowana na tak szeroko dostępnym materiale badawczym.

Z zamiłowania autorka jest podróżniczką oraz „zabytkomaniakiem oczarowanym Podlasiem’’. Prywatnie przyjaźni się z rodziną malarza oraz jest związana z Tykocinem.

2.recital wokalno instrumentalny Ryszarda Matusiewicza – pt „Bo przecież świetnym był miastem Tykocin” .

Ryszard Matusiewicz, rocznik 1956, urodzony i wychowany w Tykocinie. Inżynier mechanik i pianista amator. Autor muzyki i tekstów ponad 150 piosenek, w części poświęconych Tykocinowi i Narwi. Niektóre z tych piosenek zostały wydane na trzech niskonakładowych płytach, były też wykorzystywane w spektaklach muzycznych "Sny małego miasteczka", prezentowanym m. in. w Teatrze Kamienica w Warszawie, oraz "Niebieski kot, czyli wspomnienie lata". Ryszard Matusiewicz współpracuje z Galerią "Opowieści z Narwi" w Tykocinie oraz z kawiarnią muzyczną "Nutka Café" w Warszawie.

3.Prezentacja fragmentów archiwalnych audycji o Zygmuncie Bujnowskim z zasobów Polskiego Radia Białystok.

Patronami cyklów spotkań jest Polskie Radio Białystok i Urząd Miasta i Gminy Tykocin

No Comments Yet.

Leave a comment