Prawo autorskie i własność przemysłowa

Prawo autorskie i własność przemysłowa w praktyce - warsztaty z dr Markiem Bukowskim

 

WARSZTATY

Prawo autorskie i własność przemysłowa w praktyce - zmiany prawne i
nowe orzecznictwo. Przewodnik na 2018 rok

26 marca 2018 r., Warszawa

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, których program
przygotował mec. dr Marek Bukowski - uznany specjalista i praktyk z
zakresu własności intelektualnej, umów i zarządzania własnością
intelektualną, współautor komentarza do prawa autorskiego oraz członek
Komisji Prawa Autorskiego.

W trakcie obrad ekspert skupi się na ważkich i aktualnych problemach
związanych z ochroną własności intelektualnej, m.in. w kontekście
utworów, twórczości naukowej, znaków towarowych i wynalazków oraz
umów. W kolejnych blokach tematycznych przedstawi zasady poprawnego
konstruowania umów w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej
oraz rozwinie aspekty związane z komercjalizacją i prawnoautorską
ochroną prac badawczych. Istotną kwestią poruszoną w trakcie
warsztatów będzie również aspekt wyzwań przed jakimi stoją prawa
własności intelektualnej w 2018 r.

Wierzymy, że zaproponowana formuła zajęć - praktyczny przewodnik po
prawie

autorskim i prawie własności przemysłowej - pozwoli Państwu na
usystematyzowanie

wiedzy oraz poznanie kierunków zmian, jakie czekają nas w tym zakresie w
2018 r.

Szkolenie adresujemy do wszystkich osób, dla których znajomość prawa
autorskiego

oraz prawa własności intelektualnej jest niezbędna do prawidłowego
pełnienia

obowiązków zarówno w sektorze prywatnym jako i publicznym. Warsztaty
odbędą się

w Warszawie, w formule spotkania jednodniowego. Zapraszamy.

PROGRAM

1. Utwory i artystyczne wykonania w najnowszym orzecznictwie sądowym:

- minimalny poziom twórczości wymagany przez prawo autorskie,

- utwory oryginalne, opracowania oraz utwory inspirowane,

- współtwórczość i udział w prawie wspólnym.

2. Warunki stosowania umów o dzieło w zakresie działalności twórczej,
artystycznej, naukowej i dydaktycznej:

- pojęcie dzieła w najnowszym orzecznictwie sądowym,

- praktyczne zasady opisywania dzieła w umowie.

3. Nowe zasady stosowania 50 % normy kosztów uzyskania przychodów:

- najnowsze orzecznictwo i indywidualne interpretacje podatkowe,

- nowy katalog podmiotów uprawnionych do stosowania 50% stawki kosztów.

4. Ochrona wyników prac naukowo-badawczych i ich komercjalizacja:

- utwory pracownicze i naukowe,

- wynalazki,

- know-how,

- bazy danych,

- przenoszenie praw i licencjonowanie.

5. Projektowane zmiany przepisów własności intelektualnej w 2018 r.

6. Przegląd najważniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE w
sprawa dotyczących własności intelektualnej.

EKSPERT

*dr Marek Bukowski*

Doktor nauk prawnych.Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy
Kraków - Katowice. Wieloletni wykładowca UJ oraz innych krakowskich
uczelni.Arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich
kadencji.Członek Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.Pełnił funkcję
eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w
Genewie.Jest współautorem wydanego w 2015 r. komentarza „Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz” wyd. Wolters Kluwer, stanowiącego
kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Współtwórca założeń oraz projektów nowelizacji
prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności
Intelektualnej UJ.Od wielu lat stale współpracuje z Urzędem Patentowym
RP w zakresie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców i rzeczników
patentowych.

Informacje organizacyjne

Data: 26 marca 2018 r. godziny: 10:00 - 16:30

Miejsce: Warszawa, sala szkoleniowa PPS

Dodatkowe: Możliwość zwolnienia z podatku VAT (dla upoważnionych)

Cena:

690 zł + VAT

przy zgłoszeniu przesłanym do 19 marca 2018 r

790 zł + VAT

przy zgłoszeniu przesłanym po 19 marca 2018 r

<http://mta.ppsszkolenia.pl/lists/lt.php?tid=ag+WU0sFV0SEQ2KeZVcQ1BRU8yfFtWvlkEsgoAnjUkSl742ujxtTn5zY3SR0vISi,wydarzen/Prawo_autorskie_i_wlasnosc_przemyslowa_w_praktyce_%E2%80%93_zmiany_prawne_i_nowe_orzecznictwo._Przewodnik_na_2018_rok/417,,0,4,1>

<http://mta.ppsszkolenia.pl/lists/lt.php?tid=fZY7ClXQCtycbQg4+wj/9BRU8yfFtYvlkEsgoAnjUkSl742ujxtDn5zY3SR0vISi>

Polska Platforma Szkoleniowa Sp. z o.o.

No Comments Yet.

Leave a comment