Bilet do kina Helios otrzymują

ZABAWA NR 1 - WYGRAJ BILET NA "KINGSMAN: ZŁOTY KRAG"

Aby wziąć udział w zabawie należy wysłać maila i być pierwszym:

Wygrywa osoba, która prześle jako pierwsza maila.

Do wygrania 1 pojedyncze zaproszenie.

E-Mail prosimy wysłać na adres konkurs@coolturalnybiałystok.pl wpisując w temacie "Kingsman"do 25.09.2017 do godziny 10:00. Wyniki ogłoszone zostaną 25.09.2017 o godzinie 12:00 na stronie konkursu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

Zwycięzca zabawy:

          Katarzyna B.

Gratulujemy wygranej! Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.
ZABAWA NR 2 -WYGRAJ BILET NA "LEGO NINJAGO: FILM"


Aby wziąć udział w zabawie należy wysłać maila i być pierwszym:

Wygrywa osoba, która prześle jako pierwsza maila.

Do wygrania 1 pojedyncze zaproszenie.

E-mail prosimy wysłać na adres konkurs@coolturalnybiałystok.pl wpisując w temacie "Lego"do 25.09.2017 do godziny 10:00. Wyniki ogłoszone zostaną 25.09.2017 o godzinie 12:00 na stronie konkursu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

wycięzca zabawy:

          Joanna R.

Gratulujemy wygranej! Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.
ZABAWA NR 3 - WYGRAJ BILET NA "MIĘSO"

Aby wziąć udział w zabawie należy wysłać maila i być pierwszym:

Wygrywa osoba, która prześle jako pierwsza maila.

Do wygrania 1 pojedyncze zaproszenie.

E-mail prosimy wysłać na adres konkurs@coolturalnybiałystok.pl wpisując w temacie "Mięso"do 25.09.2017 do godziny 10:00. Wyniki ogłoszone zostaną 25.09.2017 o godzinie 12:00 na stronie konkursu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

wycięzca zabawy:

          Urszula K.

Gratulujemy wygranej! Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.
ZABAWA NR 4 - WYGRAJ BILET NA "PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI"

Aby wziąć udział w zabawie należy wysłać maila i być pierwszym:

Wygrywa osoba, która prześle jako pierwsza maila.

Do wygrania 1 pojedyncze zaproszenie.

E-mail prosimy wysłać na adres konkurs@coolturalnybiałystok.pl wpisując w temacie "Ptaki" do 25.09.2017 do godziny 10:00. Wyniki ogłoszone zostaną 25.09.2017 o godzinie 12:00 na stronie konkursu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

wycięzca zabawy:

          Anna T.

Gratulujemy wygranej! Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

Można wziąć udział tylko w jednej zabawie !

Regulamin:
1. Organizatorem zabawy "Wygraj bilet do kina Helios” jest portal Coolturalny Białysto.
2. Konkurs trwać będzie w dniach 24.09.2017 - 25.09.2017
3. Uczestnictwo:
  a. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik serwisu coolturalnybialystok.pl

4. Warunki zdobycia nagrody:

a. Odpowiedzi wysyłane drogą mailową na niewłaściwy adres nie będą uwzględniane przy rozwiązaniu konkursu.
b. Nagrody otrzymają użytkownicy, których odpowiedzi wpłynęły jako pierwsze, a odpowiedzi są poprawne.
c. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 25.09.2017.
d. Informację o wygranej w konkursie zwycięzcy otrzymują mailowo.
e. Uczestnik konkursu jest zobowiązany w zgłoszeniu konkursowym - podać swoje dane osobowe - imię i nazwisko.
g. Uczestnik konkursu oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
h. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać w danym Konkursie 1 zgłoszenie.

5. Nagrody:

a. Nagrodami jest 1 pojedyncze zaproszenie na film 
b. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe czy pieniężne.

6. Ochrona danych osobowych:

a. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych przez organizatora i podmioty z nim bezpośrednio współpracujące.

b. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101  
poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Coolturalny Białystok.

7. Organizator konkursu nie ponosi kosztów wysyłki nagrody.

8. Postanowienia końcowe:

a. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

b. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych podstaw uzasadniających tą okoliczności.

c. Wszelkie spory mogące wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą poprzez skrzynkę e-mail info@coolturalnybialystok.pl, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.