Spotkanie z cyklu “Znaliśmy Julittę”

O znajomości, w Wilnie i Białymstoku, z Julittą Sleńdzińską i jej rodziną, opowiedzą Barbara i Witold Czarneccy, w ramach Roku Julitty Sleńdzińskiej. Na zaproszenie Państwa Czarneckich Julitta przyjechała do Białegostoku i pozostała tu do końca życia.

Witold Czarnecki – prof. zw. dr. hab. inż. arch. Witold Czarnecki, ps. Kadet, harcerz, żołnierz AK, ur. w 1927 r. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1954 r. Wieloletni pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Od czerwca 1939 r. mieszkał w Wilnie w domu artysty malarza Władysława Oskierki, w którym w 1940 zamieszkali również Sleńdzińscy.

Barbara Czarnecka – archeolog, muzealnik, pracownik muzeów w Białymstoku oraz Olsztynie, Włocławku i Bydgoszczy. Brała aktywny udział w tworzeniu
Galerii im. Sleńdzińskich, współpracowała z Julittą Sleńdzińską.

Galeria im. Sleńdzińskich
Waryńskiego 24a

08.06.2017

WSTĘP WOLNY

No Comments Yet.

Leave a comment