EtnoNurty. Drewo / ДРЕВО – koncert ukraińskiego zespołu z Kijowa

PROJECT OVERVIEW

18 marca 2023 Spodki PIK godz   18:00

Zabrzmią obrzędowe i liryczne pieśni z tradycji Polesia, centralnej i wschodniej Ukrainy, Podlasia oraz muzyka Polesia i Karpat.

Drewo to pierwszy i najstarszy w Ukrainie zespół pieśni tradycyjnych, funkcjonujący już 44 lata – powstał w 1979 roku. Kieruje nim jego założyciel, profesor etnomuzykologii – Jewhen Jefremow. Skład zespołu stopniowo się zmieniał, ale jego trzon zawsze tworzyli profesjonaliści: muzykolodzy, kompozytorzy, badacze folkloru. Za cel swojej działalności członkowie grupy przyjęli gromadzenie, naukowe badanie oraz próby możliwie wiernego naśladowania i odtworzenia w śpiewie zespołu tradycji ukraińskich pieśni ludowych. Dlatego na główną część repertuaru składają się tradycyjne pieśni ludowe z różnych regionów Ukrainy, nagrane przez członków Drewa, usłyszane od mieszkańców ukraińskich wsi. To przede wszystkim materiały z Polesia (w szczególności zebrane od wykonawców zamieszkujących niegdyś strefę w pobliżu Czernobyla), z leśno-stepowego terytorium naddnieprzańskiego i ze wschodniego Podola. Drewo stale występuje na festiwalach w Ukrainie, a ponadto: w Belgii, Gruzji, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, Francji, Uzbekistanie. Pieśni w wykonaniu zespołu były wykorzystywane w filmach, a część repertuaru ukazała się na pięciu płytach CD Drewa (wydanych w Ukrainie i w Polsce) oraz na kilku płytach zbiorowych.

Zespół wystąpi w składzie Jewhen Jefremow, Tetiana Sopiłka, Jurij Pastuszenko, Hanna i Serhij Ochrimczuk.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.