Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej 2022

PROJECT OVERVIEW

8 października – 20 listopada 2022
12 edycja
Festiwal rozpocznie w dniu 8 X – przeddzień rocznicy śmierci męża Izabeli – Jana Klemensa Branickiego – koncert Zespołów Schola Gregoriana Sancti Casimiri oraz Schola Mulierum Sanctae Hedvigis prezentujący śpiewy maryjne dawnych wieków a zakończy 20 listopada Schola Cantorum Riga z Łotwy koncertem „Vox clara – późnośredniowieczny śpiew z Rygi, Hamburga, Lund i Limoges”. Już 9 X w Ratuszu usłyszymy muzykę dworską proweniencji francuskiej podczas koncertu Trio {oh!} „Z dedykacją dla Króla Słońce” a w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku 16 października koncert upamiętniający 150 rocznicę śmierci Stanisława Moniuszko „Moniuszko z 1001 nocy” Maria Pomianowska z Zespołem oraz prawykonanie zrekonstruowanej muzyki ceremonialnej cesarskiego Wiednia z XVII i XVIII wieku – 7 XI przez Zespoły Tubicinatores Gedanenses oraz Orkiestrę Smyczkową Zespołu Muzyki Dawnej Diletto pod. dyr. Anny Moniuszko.

Wszystkie wydarzenia są dostępne bezpłatnie online
źródło foto i info https://www.festiwalsztukdawnych.pl/

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.