OBLICZA OBECNOŚCI. IKONY DYMITRA GROZDEWA

PROJECT OVERVIEW

14.02-23.04.2023 w Operze i Filharmonii Podlaskiej

W Operze i Filharmonii Podlaskiej będzie można oglądać ikony autorstwa Dymitra Grozdewa

Malarstwo sakralne jest istotą pracy twórczej Dymitra Grozdewa. W szczególny sposób umiłował on ikonę, która stała się zarówno formą artystycznej wypowiedzi, jak i wyrazem duchowości Artysty, zawartej w ekumenie prawosławnych korzeni z katolicką dojrzałością w wierze. Ten nurt, właściwy tylko jemu, bardzo oryginalny, własny – najpełniej określa go jako malarza. Ikony współczesne – tak Twórca nazywa te obrazy – łączą w bardzo spójną niepowtarzalną całość kanon ikony wschodniej i malarstwa sakralnego zachodniego. Posługując się techniką assamblażu i kolażu Artysta osiąga efekt ikony przestrzennej, tak różnej od kanonu pisania ikony, a jednocześnie zachowującej najistotniejsze, właściwe temu gatunkowi, cechy. (Maria Grozdew)

źródło OiFP

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.