SZTUKA IKONY Symbolika Ikony Zmartwychwstania

PROJECT OVERVIEW

/niedziela/ 16 kwietnia 2023 r., godz. 11.00
Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1

Zmartwychwstanie Pańskie to najważniejszy akt zbawienia. Uważane jest za obraz okryty niezgłębioną tajemnicą, nieprzeniknioną dla ludzkiego rozumu, obraz, który powinien być przedstawiony jedynie w sposób symboliczny. Ikonografia chrześcijańskiego Wschodu, ukazuje je na kilka sposobów. Najczęściej są to sceny: Mirofory, Ukazanie się Marii Magdalenie, Niewierny Tomasz oraz Zstąpienie do otchłani. Pierwsze trzy są bardziej narratywne, mają także zupełnie inne przesłanie. Pokazują konkretny moment historyczny, którego głównym nośnikiem było świadectwo ewangelistów o pustym grobie, spotkanie zmartwychwstałego Zbawiciela oraz niedowierzanie Tomasza. Natomiast Ikona Anastazis ukazuje pewne misterium, wymykające się historycznej narracji, dlatego też stała się właściwym obrazem paschalnym, który uchodzi za praobraz powszechnego zmartwychwstania. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób kształtowała się kompozycja ikony Zstąpienia do otchłani, jak zmieniała się jej ikonografia oraz kto (i dlaczego) bywa na niej przedstawiany.

Czas trwania: ok. 60 min
Liczba uczestników: 20 osób;
Koszt: 10 zł, z Kartą Dużej Rodziny – 5

źródło muzeum bialystok

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.