Literacaka nagroda Nobla

Literacaka nagroda Nobla

PROFILE

Annie Ernaux laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – przekazała Akademia Szwedzka. Literackiego Nobla przyznano francuskiej pisarce za “odwagę i chirurgiczną precyzję, z jaką odkrywa korzenie wyobcowania oraz społecznych ograniczeń, jakim podlega jednostkowa pamięć”.
Annie Ernaux,”prozaiczka, feministka, jedna z najważniejszych współczesnych pisarek francuskich.
foto publio.pl